Jens Olsson, Goda Relationer
Jens Olsson, improvisatör och skådespelare från bl a stadsteatrarna i Malmö och Helsingborg, upptäckte att skådespelarens verktyg är perfekta i flera sammanhang. (Foto Simon Anstey)

Referenser

Assa Abloy Entrance Systems
Maria Bergving
Vice President Communications and Marketing
maria.bergving@assaabloy.com

Barn- och familjeinstitution Enebacken, Malmö Stad
Johan Bjerin
Enhetschef Leg psykolog
johan.bjerin@malmo.se