Jens Olsson, Goda Relationer
Jens Olsson, improvisatör och skådespelare från bl a stadsteatrarna i Malmö och Helsingborg, upptäckte att skådespelarens verktyg är perfekta i flera sammanhang. (Foto Simon Anstey)

Presentationsteknik

Det finns talare som bara har det naturligt. De kan ställa sig inför en skara människor och med tydlighet och självklarhet förmedla vad som helst. Alla har det inte på det sättet.
Likadant är det med skådespelare. En del är bara så otroligt talangfulla i sig själva, medan andra måste träna och träna för att nå dit.
Egentligen är det självklart att en skådespelare utbildar i presentationsteknik. Vi har kunskapen om hur du bäst når dina åhörare. Vi kan sätta fingret på precis det där som du behöver arbeta med. Med hjälp av redskapen från skådespelaryrket hjälper vi dig att vässa ditt instrument och att utnyttja din fulla potential för att ditt budskap ska få fäste i åhörarna.