Jens Olsson, Goda Relationer
Jens Olsson, improvisatör och skådespelare från bl a stadsteatrarna i Malmö och Helsingborg, upptäckte att skådespelarens verktyg är perfekta i flera sammanhang. (Foto Simon Anstey)

Konferensspegel

Mot slutet av den stora personalkonferensen gäller det att trumma ihop deltagarna, sammanfatta konferensens budskap, skapa samling och ge riktning inför framtiden. Med Goda Relationer kan du åstadkomma precis det, genom att vi ger er en unik scenföreställning som låter konferensdeltagarna få den helhetsupplevelse och återkoppling som de behöver.

Att åstadkomma förändring på en arbetsplats kan vara mycket svårt. Hur smart konferensen eller mötet än är upplagt så dröjer det ofta inte länge förrän allt är tillbaka i den vardag och de mönster som satte tonen innan förändringsarbetet började. Vi vill här ge en möjlighet att spegla och förtydliga konferensens innehåll på ett nytt sätt.
Under tiden som konferensen pågår finns vi med och iakttar vad som händer. När så ert arbete är över så börjar vi vårt. I improviserade scener speglar vi det som vi sett och hört. Vi fyller dessutom på med mer information från konferensdeltagarna under tiden som vår spegling pågår.
Den pedagogiska effekten blir att deltagarna får höra sina egna ord från scenen, satta i lätt ”twistade” sammanhang, och dessutom i en mer eller mindre humoristisk form. Detta gör att begrepp och formuleringar fastnar i minnet och medarbetarna får gemensamma referenser till det som sagts.