Jens Olsson, Goda Relationer
Jens Olsson, improvisatör och skådespelare från bl a stadsteatrarna i Malmö och Helsingborg, upptäckte att skådespelarens verktyg är perfekta i flera sammanhang. (Foto Simon Anstey)

Gruppdynamiska processer

Står teamet inför nya utmaningar, kanske i form av en organisationsförändring, nya rutiner eller nya krav? Inom teatern jobbar vi ständigt och mycket konkret med gruppdynamik, för att få ensemblen att prestera på topp. Här jobbar vi i workshops, vars innehåll vi utformar tillsammans med dig.

Att arbeta med teater handlar om att förstå. Vi måste förstå våra roller och de situationer som de hamnar i för att sedan kunna berätta om dem för publiken. Nyckeln till denna förståelse heter analys. Vi måste tränga in i rollernas psyken och handlingar. Detta arbete gör vi ofta i grupp. Vi diskuterar gärna, men ännu hellre åskådliggör vi det med mindmaps, scheman eller post-it lappar.
Dessa metoder har visat sig fungera även när det gäller att analysera sina arbetsprocesser och sociala strukturer.